logo

 

rainbow
O przedszkolu

 

 Historia i teraźniejszość   

 

1 sierpnia 1953 roku w Gorzycach Wielkich otwarto na okres jednego miesiąca dzieciniec celem zorganizowania opieki nad dziećmi w okresie prac żniwnych na wsi. Placówka powstała na wniosek tutejszych kobiet a otwarły ją ówczesne  terenowe władze oświatowe.

Dzieciniec urządzono  w Szkole Podstawowej i czynny był codziennie od godz. 9:00 do godz. 15:00. Z opieki korzystało 60 dzieci. Wychowawczynią była Pani Genowefa Marzęcka , nauczycielka tutejszej szkoły. Dzieciniec szybko spełnił oczekiwania rodziców  a co najważniejsze dzieci. Mimo krótkiego czasu funkcjonowania środowisko lokalne bardzo szybko i wysoko oceniło pracę placówki, nie tylko ze względu na jej funkcję opiekuńczą ale ze względu na wpajane dzieciom wartości i radości życia oraz szeroko pojętej kultury.

przedszkole

Dzięki staraniom społeczeństwa Gorzyc w budynku starej szkoły 1 września 1953 roku otwarto Przedszkole, które czynne było od godz. 8:00 do godz.14:00.Wydawane były 2 posiłki: śniadanie i obiad. Do przedszkola uczęszczało ok. 30 dzieci. 

Pierwszą kierowniczką została Pani Waleria Kubicka . Przedszkole posiadało jedną salę zajęć, szatnię znajdującą się na korytarzu, kuchnię  bez bieżącej wody. Nie było także zaplecza sanitarno-higienicznego. Była jedna duża miska w której dzieci myły ręce przed posiłkami.A zabawki? to gałgankowa lalka, drewniane łóżeczko zrobione przez  któregoś ojca, kołderka uszyta przez mamę i kilkanaście piłeczek zrobionych przez Panią.Dziś z perspektywy czasu wydaje się, że był to stan opłakany lecz wówczas napawał radością i optymizmem. Były to bowiem lata, kiedy każdy jeszcze nosił w sercu świeże rany z czasów okupacji niemieckiej.

 Przedszkole 052

Na początku roku 1973 w ramach reorganizacji terenowej administracji państwowej w Gorzycach przestała  działać Gromadzka Rada Narodowa. Budynek / obecny dworek/  przeznaczono na nową siedzibę Przedszkola.

Rozpoczęto  remont i adaptację pomieszczen. Oficjalne i uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 16 kwietnia 1975 roku.Powstały 2 oddziały -  wydłużono czas pracy oddziałów do 9 godzin dziennie;tj. od godz. 7:00 do godz. 16:00. W roku 1993 rozwiązana zostaje Gminna Spółdzielnia  –  Przedszkole przejmuje lokal i otwiera 3 oddział.W roku 1996 dochodzi do likwidacji Banku Spółdzielczego, kolejne pomieszczenie przeznacza się na 4 oddział.

Obecnie Przedszkole to placówka  czterooddziałowa do której średnio uczęszcza 90 dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat.

Grupa Modraczki skupia dzieci 3 letnie

Grupa Koszałki skupia dzieci 4 letnie

Grupa Żagiewki i Podziomki skupia dzieci 5 i 6 letnie

Zatrudnionych jest 18 pracowników w tym 10 nauczycieli: 7 wychowawców, logopeda, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel religii. Organizowana praca pedagogiczna z dziećmi realizowana jest przez Program edukacji przedszkolnej: NASZE PRZEDSZKOLE. Ponadto placówka posiada  programy autorskie,  których treści realizuje w zależności od potrzeb i wynikających z pracy zadań. Są to Programy : 

  • Wychowawczy
  • Edukacji Regionalnej 
  • Edukacji Europejskiej
  • Edukacji Tanecznej
  • Agresji – stop
  • Arteterapeutyczny
  • Przedszkolak żyje bezpiecznie, zdrowo i kolorowo

Przedszkole ma patrona.Ważne miejsce w wieloletnim funkcjonowaniu placówki w środowisku zajmowała i zajmuje postać wybitnej poetki i pisarki Marii Konopnickiej. O wyborze patronki zadecydował fakt, że umiała w sposób żywy i pełen humoru ukazać codzienne życie dzieci, zabawy,  budzić ich wrażliwość na przyrodę i piękno ojczystej przyrody. Nadanie imienia przedszkolu miało miejsce 7 kwietnia 2003 roku z okazji jubileuszu 50 - lecia działalności placówki w środowisku lokalnym przez Wójta Gminy i Sołtysa wsi.

przedszkole

W roku 2014 Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski podjął decyzję o budowie nowego Przedszkola. Ceremoniał uroczystego otwarcia nowej placówki miał miejsce 28.X.2016 roku. Przedszkole posiada 4 sale dydaktyczne, stołówkę, gabinet logopedyczny i plac zabaw. Docelowo można przyjąć 100 dzieci.

przedszkole

 

 

HYMN PRZEDSZKOLA

1.Już w przedszkolu dzieci wiedzą co to Wisła ,

Co to Bałtyk, że na Śląsku leży węgiel a znów góry to są Tatry.

Taki polski elementarz,raz zobaczysz i pamiętasz.

 

Nasze polskie ABC, każde dziecko o nim wie
Wchodzi w głowę, wchodzi w serce jak literka po literce
Coraz lepiej czytasz je nasze Polskie ABC

 

2.Kiedy będę taki duży jak na przykład są rodzice z książek 

 Z kina i z podróży poznam kraju okolice

Jak zakładka Wisły wstążka no a Polska jest jak książka.

 

Nasze polskie ABC każde dziecko o nim wie
Wchodzi w głowę, wchodzi w serce jak literka po literce
Coraz lepiej czytasz je nasze Polskie ABC

 

 

Komunikaty

wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

Zabawy z językiem angielskim prowadzone są przez panią Annę Maciaszek

         

wykrzyknik-26

  


wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdania finansowego za poprzedni rok w BIP informujemy iż sprawozdanie finansowe Przedszkola za rok 2022 opublikowane jest na   stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce BIP - Finanse publiczne i budżet.


 

 wykrzyknik-26  wykrzyknik-26

 

Losowe Zdjęcia

Aktualności

Kontakt z Nami