logo

 

rainbow
Koncepcja Przedszkola
                                        
                         IMG 0443                                                                                          
                          " Kiedy podchodzę do dziecka  wzbudza Ono   we mnie dwa rodzaje uczuć:
                            czułość wobec tego kim jest i szacunek dla tego, kim może się stać"
                                                                                       Ludwig Pasteur
 
Nasze Przedszkole tworzy przyjazne środowisko i to zarówno dla 
dzieci, rodziców jak i pracowników.
Wszyscy uczestniczymy w budowaniu naszego wizerunku.
Tworzymy więź między sobą poprzez różnego rodzaju działania,
wykorzystując wszystkie pomysły i własną inicjatywę twórczą.
 
Wdrażając różne projekty i przedsięwzięcia angażujemy się w realizację
zadań i celów.
Wszystkie podejmowane działania przyczyniają się do promowania 
placówki w środowisku bliższym i dalszym, do tworzenia atmosfery 
przyjaźni i partnerstwa. 
 
Działania te podkreślają klimat naszego Przedszkola , jako miejsca 
o niepowtarzalnym, indywidualnym charakterze.
 
Istotnym uwarunkowaniem działalności Przedszkola jako instytucji 
wychowawczej i wspomagającej rodziców jest znajomość i akceptowanie 
przez naszych nauczycieli – teorii rozwoju dziecka.
 
Udzielana jest więc pomoc i opieka dydaktyczno-wychowawcza.
Dziecko więc stopniowo poznaje siebie, innych, swoje umiejętności,
zdolności, upodobania, rozwija zainteresowania, utożsamia się ze 
środowiskiem w którym żyje a przy pomocy nauczyciela dąży do 
samorealizacji i dalszego poznawania świata. 
 
Przedszkole nasze stanowi pewnego rodzaju autonomię postępowania 
zgodną z wytyczonym przez pracowników kierunkiem rozwoju.
 
Posiada bogatą wartość nie tylko dydaktyczną i wychowawczą ale 
i duchową - mamy Patronkę, której literackie wpływy i myśli ciągle 
żywe rzutują w pewnym stopniu na nasze poczynania względem dzieci,
rodziców i zaprzyjaźnionych z placówką osób.
 
 
 
 Ja 129
krasnoludki-11My wychowankowie 
w naszym przedszkolu wzorujemy się
na postawach pozytywnych bohaterów 
z utworów poetki i naszej Patronki.

 

 

clip image001  Jesteśmy ciekawi świata jak nasza patronka 

           

krasnoludki-142Jesteśmy pracowici jak pszczółki,

                  bo chętnie podejmujemy różne prace

 

pobrane 2Żyjemy z przyrodą w zgodzie, bo bierzemy  udział 

                 w akcjach ekologicznych

           

images 6Jesteśmy opiekuńczy jak siostrzyczka i braciszek,

                   bo opiekujemy się rodzeństwem i młodszymi kolegami

                 

                     

 

 krasnoludki-68Dbamy o czystość, bo choć rączki małe to 

                       do mycia doskonałe

         

clip image002Chętnie pomagamy innym jak krasnoludki,

                   bo choć jesteśmy mali mamy wielkie serca

 

images 4Lubimy fantazjować jak Koszałek Opałek, bo mamy

                  bogatą wyobraźnię

                 

pobrane 1Jesteśmy radośni, pogodni, weseli jak ptaszki wiosną          

 

                                            

 

Komunikaty

wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

Zabawy z językiem angielskim prowadzone są przez panią Annę Maciaszek

         

wykrzyknik-26

  


wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdania finansowego za poprzedni rok w BIP informujemy iż sprawozdanie finansowe Przedszkola za rok 2022 opublikowane jest na   stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce BIP - Finanse publiczne i budżet.


 

 wykrzyknik-26  wykrzyknik-26

 

Losowe Zdjęcia

Aktualności

Kontakt z Nami