logo

 

rainbow
Rekrutacja do Przedszkola

Rekrutacja kandydatów do Przedszkola na rok szkolny 2023/24  Zakończona dnia 28.IV.2023

Rekrutacja do przedszkola odbywa się na  podst.art.154 ust.1 pkt.2 i art.29,ust.2,pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe /Dz.U.z 2021r., poz.1082/ oraz Zarządzenia nr 39/2023 z dnia 14 lutego 2023r.Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

Szanowni rodzice i opiekunowie informujemy, że rozpoczął się elektroniczny nabór do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/24. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i wraz załącznikami dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca br.

20 marca 2023r do godz.15:00 do publicznej wiadomości podana będzie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

WAŻNE ! Lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest tożsama z przyjęciem dziecka do przedszkola.

W przypadku gdy dziecko będzie zakwalifikowane, rodzic, prawny opiekun musi potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia i dostarczyć ją do przedszkola w terminie: od 20 do 27 marca 2023r. do godz.15:00

Brak dostarczenia woli w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

28 marca do godz.15:00 br do publicznej wiadomości podana będzie imienna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

         poniżej link do naboru na nowy rok szkolny 2023/24

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaostrowwielkopolski

 

 

 

 

Komunikaty

wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

Zabawy z językiem angielskim prowadzone są przez panią Annę Maciaszek

         

wykrzyknik-26

  


wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdania finansowego za poprzedni rok w BIP informujemy iż sprawozdanie finansowe Przedszkola za rok 2022 opublikowane jest na   stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce BIP - Finanse publiczne i budżet.


 

 wykrzyknik-26  wykrzyknik-26

 

Losowe Zdjęcia

Aktualności

Kontakt z Nami