logo

 

rainbow
Deklaracja Praw Dziecka

 

 

Deklaracja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych powstała w 1959r.

To dokument odnoszący prawa człowieka do dzieci.  

W 1989r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała dzieciom ochronę traktatową.

W Polsce Konwencja o prawach dziecka obowiązuje od 1991 r.


dzie dziecka 2022 20220601 2039775051 

 
 1. Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.  

 

2. Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.

 

3. Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej

bez względu na wiek.

 

4. Mam prawo oczekiwać szacunku.   

 

  5. Mam prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.   

 

6. Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być

wysłuchanym.

 

7. Mam prawo pytać "dlaczego" i otrzymywać odpowiedzi.   

 

8. Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia

czy poniżania.

 

9. Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać

akceptacji tego tempa.

 

10. Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony

zagniewanych ludzi.

 

11. Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.  

 

12. Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia

we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.

 

13 .Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.  

 

14. Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku i złości.

 

 15. Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski i wychowania

 

16. Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia

i normy.

 

17. Mam prawo do wolności.   

 

18. Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające

z karty praw.

 

 dzie dziecka 2022 20220601 1998685142

 

  O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

      


Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości

Dziecko nieustannie krytykowane uczy się potępiać

Dziecko stale zawstydzane uczy się poczucia winy

Dziecko żyjące wśród wrogości uczy się walczyć

 

Dziecko odczuwające aprobatę uczy się lubić siebie

Dziecko żyjące w tolerancji uczy się cierpliwości

Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się 

wierzyć w siebie 

Dziecko obdarzane pochwałami uczy się doceniać innych

 

 dzie dziecka 2022 20220601 1022086193

 

 

Komunikaty

wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

Zabawy z językiem angielskim prowadzone są przez panią Annę Maciaszek

         

wykrzyknik-26

  


wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdania finansowego za poprzedni rok w BIP informujemy iż sprawozdanie finansowe Przedszkola za rok 2022 opublikowane jest na   stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce BIP - Finanse publiczne i budżet.


 

 wykrzyknik-26  wykrzyknik-26

 

Losowe Zdjęcia

Aktualności

Kontakt z Nami